اگر تو آن ها را برهانی امید خواهی شد و این وحشت آور است. امید که در هر گدار سخت مردی خواهد آمد، انبوه را کاهل می کند و در هر تنگی ایشان چشم می گردانند تا برگزیده کیست و خود برجای نشسته.

.

.

.

تیر تو ایشان را یکبار رها خواهد کرد اما برای همیشه به بند خواهد کشید.

 

آرش_ بهرام بیضایی

 

آرش تیر را پرتاب کرد. مرز مشخص شد. مردمان شادی ها کردند برای ایران بازیافته و سوگواری ها کردند برای آرش از دست رفته. اما در میان آن ها مردمانی هستند که "که هنوز می گویند آرش باز خواهد گشت". 

این آغز تمام نابسامانی هاست: انتظار کشیدن برای منجی.


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

Echo Studio PRODUCTION صفحه ای برای اشتراک اندوخته ها دلنوشته هاي جديد interior design services Haman music ((زندگی سالم)) ترجمه رسمي اخبار تعطیلی مدارس کلينيک ليزر